Дом здравља Тител набавио је нови ултразвучни апарат од средстава добијених на основу конкурса Покрајинског секретаријата за здравство. Набавком новог, савременог ултразвучног апарата додатно је опремљена дијагностика овог Дома здравља, а за наредни период планирана је набавка кардиолошке сонде и ангажовање кардиолога који ће радити ултразвук срца.