Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке можете преузети овде.