Обавештавамо привредне субјекте да је на основу Одлуке општинског већа Општина Тител расписала јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Тител.

У оквиру реализације Програма  енергетске санације на територији  општине Тител за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, а у складу са чланом 15. Програма, расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Тител. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Комплетан текст и предмет конкурса, документацију за пријаву, критерију, рок и друге податке можете прочитати овде.

Пријавни формулар за привредне субјекте можете преузети овде.

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова можете погледати овде.