Обавештавамо грађане општине Тител да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у Аутономној Покрајини Војводини у 2022. години.

Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине, у укупном износу од 15.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину.

Субвенција за запошљавање незапослених лица, у једнократном износу од 250.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине.

Комплетан текст конкурса, услове и документацију за подношење захтева и остале информације можете прочитати овде.

Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној Покрајини Војводини у 2022. години можете погледати овде.

Образац захтева са бизнис планом можете преузети овде.

Изјаву подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи можете преузети овде.

Рок за подношење захтева је 22. април 2022. године.