Четрнаеста седница Скупштине општине Тител одржана је данас у Свечаној сали Општинске управе. На седници су одборници донели одлуке о поверавању вршења комуналних делатности и утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Тител.