Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације парцела 2609/1 и 2610/1 КО Шајкаш за потребе изградње фарме крава можете преузети овде.