На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 56. став 1. тачка 25. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 30/2019), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Тител од 09.09.2021. године, председник Општине Тител доноси:

 

О  Д  Л  У  К  У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију

општине Тител

 

  1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Тител.
  2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 а ради спровођења превентивних и оперативних мера заштите безбедности и здравља становништва.
  3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински Штаб за ванредне ситуације општине Тител у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Новом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова одлука ступа на снагу 09.09.2021. године од дана објављивањау Службеном листу општине Тител.

Од данас је обавезно, као што је то било и у претходном периоду, ношење заштитних маски у затвореном простору, држање дистанце од два метра, рад у одређеним објектима са 50 одсто капацитета, на пример када су у питању спортски терени, дозвољено је присуство публике, уз поштовање мера, где не може да се попуни више од 50 одсто капацитета ако је спортски терен на отвореном.

Од доношења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације, све масовније манифестације ће морати да траже сагласност за одржавање од Штаба за ванредне ситуације.

Све школе и предшколске установе на територији општине Тител добиле су препоруке на који начин ће даље организовати наставу.