Председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину.

Мр Драган Божић, председник општине Тител, расписао је јавни позив којим обавештава образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године.

Све информације у вези са овим јавним позивом можете добити на бројеве телефона: 021/2960-186 и 064/8214865, путем имејла vesnabagic@opstinatitel.rs и maja.mitic@opstinatitel.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено – комуналне послове Општинске управе Тител, улица Главна бр. 1, први спрат, канцеларија број 19. Особе за контакт: Весна Багић и Маја Митић.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину можете преузети овде.