Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину одржаће се од 5. априла до 5. маја 2021. године у трајању од 30 дана.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: Општини Тител, Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, улица Главна број 1, 21240 Тител или путем елетронске поште на имејл jasminapanic@opstinatitel.rs или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањима 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на имејл pprs@mgsi.gov.rs.

Текст Огласа можете преузети овде.

Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године можете преузети овде.

Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину можете преузети овде.

Рефералне карте можете преузети овде.