Председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, трећи круг.

Увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Тител, у канцеларији бр. 19, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити Весни Багић, на број телефона 021/2960-186, локал 33.

Текст Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, трећи круг, можете преузети овде.