Удружење за церебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела“ из Титела започело је и реализовало бројне активности током септембра месеца.

У току је реализација јавног рада – пројекта као саветодавно-терапијске и социјално-едукативне информације ОСИ одобреног од стране Националне службе за запошљавање и Општине Тител. Активности везане за пројекат реализоваће се на разним локацијама. Ангажовано је 5 лица из категорије теже запошљивих лица са евиденције НСЗ. Дужина трајања јавног рада је 4 месеца. Пројектом су обухваћени чланови Удружења оболели од ЦДП, чланови са сметњама у психо-физичком развоју и телесним инвалидитетом и остале ОСИ.

Волонтерским радом ангажованих лица, чланова Удружења и чланова њихових породица, уређена је унутрашњост пословних просторија Удружења, као и део дворишног простора са терасом.

У току су припреме за обележавање десетогодишњице постојања Удружења. Такође, у току су припреме и за одржавање 9. по реду манифестације у справљању старих традиционалних војвођанских јела као кулинарска радионица ОСИ под називом „Тестенијада и ваљушци“, која би била реализована 26. или 27. септембра, уз поштовање свих предложених мера од стране Штаба за ванредне ситуације општине Тител.

Удружење ће реализовати и планиране програмске активности за септембар у виду радно-окупационих и креативних радионица за ОСИ у склопу појединачних могућности чланова, одобрене од стране Савеза за ЦДП Војводине путем пројекта код Министарства рада, уз поштовање свих предложених мера у борби против Корона вируса.

Чланове секције за спортске и рекреативне активности очекује такмичење у бацању подних плочица где је Удружење уједно и домаћин такмичења.

Током месеца септембра, чланове Удружења, очекују учешћа на такмичењима, у Крагујевцу, Вилову и Суботици.

Наставља се сарадња са ШОСО ,,Милан Петровић“ из Новог Сада око организованог превоза деце и пратилаца из околних места до школе у Тителу, уз волонтерски рад Ђоке Панића из Вилова, за третмане логопеда и дефектолога.