Нови сазив Скупштине општине Тител, конституисан је на данашњој седници, 21. августа 2020. године, верификацијом мандата одборника, избором председника и заменика председника Скупштине општине Тител и постављењем секретара Скупштине општине Тител.

На седници Скупштине општине Тител, која је одржана истог дана, изабрано је и ново руководство општине.

За председника Скупштине општине Тител изабран је Драгиша Тривуновић из Мошорина (са листе „Александар Вучић – за нашу децу“), за заменика председника Скупштине општине Тител изабран је Ђуро Кукрић из Шајкаша (са листе „Александар Вучић – за нашу децу“), док је за секретара Скупштине општине Тител постављена Љиљана Ћипровац.

За председника општине Тител изабран је мр Драган Божић из Шајкаша (са листе „Александар Вучић – за нашу децу“), за заменика председника општине Тител изабран је Богољуб Марковић из Шајкаша (са листе „Александар Вучић – за нашу децу“), као и 7 чланова Општинског већа: Живко Станковић из Титела, Магда Латинкић из Титела, Дејан Гајић из Титела, Нада Стојков из Гардиноваца, Станко Павловић из Шајкаша, Горан Путник из Шајкаша и Недељко Тривуновић из Мошорина.