Данас, 24. априла 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш”.

Понуде се достављају поштом или лично до 04.05.2020. године, најкасније до 09.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 09.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 04.05.2020. године, у 09.30 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.