Јавна набавка услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“

Јавна набавка услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“

Данас, 28. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“.

Понуде се достављају поштом или лично до 30.03.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 10.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 30.03.2020. године, у 10.30 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Станојковић Горан, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Последње вести

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину

2020-05-11T16:27:50+01:00
Go to Top