Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације

Данас, 19. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно-техничке документације (партерно уређење Доситејеве улице и локалитета калварија у оквиру специјалног резервата природе, реконструкције (рехабилитације) улица у Локу и Мошорину, уређење трга у Шајкашу, канализационе мреже за атмосферске падавине у насељима општине Тител, измештање НН мреже у Главој улици у Тителу“.

Понуде се достављају поштом или лично до 27.12.2019. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 10.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 27.12.2019. године, у 10.30 часова, у просторијама наручиоца Општине Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Последње вести

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину

2020-03-03T17:43:06+01:00
Go to Top