Јавна набавка радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“

Јавна набавка радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“

Данас, 13. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“.

Понуде се достављају поштом или лично до 21.02.2020. године, најкасније до 11.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 11:30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 21.02.2020. године, у 12.00 часова, у просторијама наручиоца Општине Тител.

Контакт особа: Александар Кутузов, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Последње вести

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину

2020-03-12T14:36:58+01:00
Go to Top