javna nabavka

Home/javna nabavka

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Општинско веће општине Тител, на 2. седници, одржаној дана 04.09.2020. године, донело је Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке можете преузети овде. 

Јавна набавка услуга ,,Уклањање дивље депоније на територији општине Тител”

 

Данас, 2. јула 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Уклањање дивље депоније на територији општине Тител”.

Понуде се достављају поштом или лично до 10.07.2020. године, најкасније до 09.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 09.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 10.07.2020. године, у 10.00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка услуга ,,Одржавање јавне расвете“

 

Данас, 2. јула 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Одржавање јавне расвете“.

Понуде се достављају поштом или лично до 10.07.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 08.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 10.07.2020. године, у 09.00 часова, у просторијама наручиоца Општине Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације број 1 можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка услуга ,,Организација рада пољочуварске службе на територији општине Тител”

 

Данас, 26. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Организација рада пољочуварске службе на територији општине Тител”.

Понуде се достављају поштом или лично до 06.07.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 08.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 06.07.2020. године, у 09.00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка „Радови на асфалтирању раскрснице код гробља парц. 916, 910/7 и 922 и улице Ђуре Ђаковића у Локу, пролаз између улица Мошина и Светозара Милетића у Мошорину и у Гардиновцима“

 

Данас, 8. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку „Радови на асфалтирању раскрснице код гробља парц. 916, 910/7 и 922 и улице Ђуре Ђаковића у Локу, пролаз између улица Мошина и Светозара Милетића у Мошорину и у Гардиновцима“.

Понуде се достављају поштом или лично до 16.06.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 08.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 16.06.2020. године, у 09:00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка услуга „Oдржавање уличних канала у насељима општине Тител“

 

Данас, 5. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Oдржавање уличних канала у насељима општине Тител“.

Понуде се достављају поштом или лично до 15.06.2020. године, најкасније до 09.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 09.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 15.06.2020. године, у 10:00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка услуга ,,Уклањање дивље депоније у Шајкашу”

 

Данас, 4. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Уклањање дивље депоније у Шајкашу”.

Понуде се достављају поштом или лично до 12.06.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 08.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 12.06.2020. године, у 09.00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка радова „Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-VI фаза“

 

Данас, 4. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-VI фаза“.

Понуде се достављају поштом или лично до 12.06.2020. године, најкасније до 11.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 11.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 12.06.2020. године, у 11.30 часова, у просторијама наручиоца Општине Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Јавна набавка добара ,,Набавка горива за моторна возила”

 

Данас, 28. маја 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку добара ,,Набавка горива за моторна возила”.

Понуде се достављају поштом или лично до 05.06.2020. године, најкасније до 11.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 11.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 05.06.2020. године, у 12.00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

 

Јавна набавка ,,Радови на спортском објекту и опремање објеката општине Тител”

 

Данас, 27. маја 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку ,,Радови на спортском објекту и опремање објеката општине Тител”.

Понуде се достављају поштом или лично до 04.06.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 10.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 04.06.2020. године, у 10.30 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.

Go to Top