konkursi

Home/konkursi

Јавни позив за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

 

Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу, данас 15. јула 2020. године, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант).

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 15. јула 2020. године до 13. августа 2020. године.

Све додатне информације можете добити на број телефона 021/2960-186, локал 12. Особа за контакт: Браниславка Тривуновић.

Текст Јавног позива за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) можете преузети овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, која живе на територији општине Тител, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће

 

Данас, 08. јула 2020. године, Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању на територији општине Тител расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, која живе на територији општине Тител, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће.

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 08. јула 2020. године до 06. августа 2020. године.

Све додатне информације можете добити на број телефона 021/2960-186, локал 12. Особа за контакт: Браниславка Тривуновић.

Текст Јавног позива за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, која живе на територији општине Тител, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће можете погледати овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину

 

Председник општине Тител расписао је Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину.

Председник општине Тител расписао је јавни позив којим обавештава образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године.

Све информације у вези са овим јавним позивом можете добити на бројеве телефона: 021/2960-186 и 064/8224227, путем мејла mlаdja@opstinatitel.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено – комуналне послове Општинске управе Тител, улица Главна бр. 1, први спрат, канцеларија број 19. Особе за контакт: Млађен Ђурић и Весна Багић.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину можете преузети овде.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину

 

Председник општине Тител расписao je Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину.

Председник општине Тител расписao je Jавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године и власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину, да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године.

Све информације у вези са овим јавним позивом можете добити на бројеве телефона 021/2960-186 и 064/8224227, путем имејла mladja@opstinatitel.rs, или лично у просторијама Одељења за привреду, локално – економски развој и стамбено – комуналне послове Општинске управе Тител, први спрат, канцеларија 19. Особе за контакт: Млађен Ђурић и Весна Багић.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2021. годину можете преузети овде.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години

 

Данас, 15. јуна 2020. године, Национална служба за запошљавање, у сарадњи са општином Тител, расписала је Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту Општине Тител, па до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 14.08.2020. године.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане, могу се добити у Националној служби за запошљавање – Испостави Тител, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години можете преузети овде.

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима – 2020. година можете преузети овде.

Несубвенционисане делатности – субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих можете погледати овде.

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години

 

Данас, 15. јуна 2020. године, Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Општином Тител, расписала је Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту Општине Тител, а захтеви са бизнис планом се могу поднети најкасније до 15.07.2020. године.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане, могу се добити у Националној служби за запошљавање – Испостави Тител, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301.

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години можете преузети овде.

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2020. годину можете преузети овде.

Несубвенционисане делатности – самозапошљавање особа са инвалидитетом можете преузети овде.

Несубвенционисане делатности – самозапошљавање можете преузети овде.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

 

Данас, 15. јуна 2020. године, Општина Тител и Национална служба за запошљавање расписале су Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту општине Тител до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. године.

Информације о јавном позиву можете добити у Националној служби за запошљавање – Испостави Тител, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години можете преузети овде.

Захтев за учешће у програму стручне праксе можете преузети овде.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

 

Данас, 15. јуна 2020. године, Национална служба за запошљавање, у сарадњи са општином Тител, расписала је Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту Општине Тител, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.06.2020. године.

Информације о јавном конкурсу можете добити у Националној служби за запошљавање – Испостави Тител, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301.

Текст Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години можете преузети овде.

Пријаву за спровођење јавног рада – 2020 можете преузети овде.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у дрважној својини на територији општине Тител за 2020. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је јавни позив којим обавештава: образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2020. годину, до 31. марта 2020. године.

Додатне информације у вези са овим јавним позивом можете добити на бројеве телефона 021/2960-186 и 064/8224227 (Млађен Ђурић и Весна Багић), путем имејла mladja@opstinatitel.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено – комуналне послове Општинске управе Тител, Улица Главна, бр.1, први спрат, канцеларија 19.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у дрважној својини на територији општине Тител за 2020. годину можете преузети овде.

Конкурс за Новембарску награду Општине Тител – Предлагање кандидата за награде

Конкурс за Новембарску награду Општине Тител – Предлагање кандидата за награде

Позивају се грађани општине Тител, правна лица и све друге организације, да предложе кандидате за Новембарску награду Општине Тител, која се традиционално додељује поводом Дана општине Тител.
Награде се додељују физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Општине Тител за највреднија достигнућа у областима: уметности, науке, проналазаштва, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адресу) доставити на писарницу у општини Тител, улица Главна бр. 1, најкасније до 31.10.2019. године.
Текст Конкурса за Новембарску награду Општине Тител – Предлагање кандидата за награде можете преузети овде.

Последње вести

Председник општине Тител мр Драган Божић честитао Божић по Грегоријанском календару

Предлог ранг листа за доделу стипендија студентима са територије општине Тител за школску 2020/2021 годину

Председник општине уручио кључеве новог доставног возила директорици ПУ „Плави чуперак“ Тител

Go to Top