konkursi

Home/konkursi

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител – трећи круг

Председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, трећи круг.

Увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Тител, у канцеларији бр. 19, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити Весни Багић, на број телефона 021/2960-186, локал 33.

Текст Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, трећи круг, можете преузети овде.

 

Оглас за јавну лицитацију – други круг

 

Председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, други круг.

Увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Тител, у канцеларији бр. 19, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити Весни Багић, на број телефона 021/2960-186, локал 33.

Текст Огласа за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, други круг, можете преузети овде.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2020/2021

 

Данас, 16. октобра 2020. године, председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2020/2021.

Текст Конкурса за доделу студентских стипендија за школску 2020/2021 можете преузети овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.

Конкурс за Новембарску награду Општине Тител – Предлагање кандидата за награде

Позивају се грађани општине Тител, правна лица и све друге организације, да предложе кандидате за Новембарску награду Општине Тител, која се традиционално додељује поводом Дана општине Тител.

Награде се додељују физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Општине Тител за највреднија достигнућа у областима: уметности, науке, проналазаштва, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, социјалног и хуманитарног рада.

Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адресу) доставити на писарницу у општини Тител, улица Главна бр. 1, најкасније до 26.10.2020. године.

Текст Конкурса за Новембарску награду Општине Тител – Предлагање кандидата за награде можете преузети овде.

Огласи о попуњавању радних места путем јавних конкурса у Општинској управи општине Тител

 

Општинска управа општине Тител огласила је три огласа о попуњавању радних места путем јавних конкурса у Општинској управи општине Тител.

Радна места која се попуњавају:
· Послови борачко-инвалидске заштите и питања избеглица, број извршилаца 1;
· Послови комуналне инспекције, број извршилаца 1 и
· Послови службеника за јавне набавке, број извршилаца 1.

Рок за подношење пријава на јавне конкурсе је 15 дана и почиње да тече од дана оглашавања обавештења у дневном листу „Курир“.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавним конкурсима је Невенка Цветковић, контакт телефон 021/2960-186.

Текст Огласа о попуњавању радног места путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител – Послови борачко-инвалидске заштите и питања избеглица можете преузети овде.

Текст Огласа о попуњавању радног места путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител – Послови комуналне инспекције можете преузети овде.

Текст Огласа о попуњавању радног места путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител – Послови службеника за јавне набавке можете преузети овде.

Јавни позив за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају за школску 2020/21 годину

 

Општинска управа општине Тител, Одељење за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, објавила је Јавни позив за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају за школску 2020/21 годину.

Рок за доставу захтева је 28.09.2020. године.

Текст Јавног позива за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају за школску 2020/21 годину можете преузети овде.

Изјаву можете преузети овде.

Захтев за регресирање трошкова превоза студената у школској 2020/2021 години можете преузети овде.

Оглас за јавну лицитацију – први круг

 

Председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, први круг.

Увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Тител, у канцеларији бр. 19, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити Весни Багић, на број телефона 021/2960-186, локал 33.

Текст Огласа за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител, први круг, можете преузети овде.

 

 

 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање трошкова превоза деце предшколског узраста и ученика основних и средњих школа у школској 2020/2021 години

 

Одељење за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање трошкова превоза деце предшколског узраста и ученика основних и средњих школа у школској 2020/2021 години.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање трошкова превоза деце предшколског узраста и ученика основних и средњих школа у школској 2020/2021 години можете преузети овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.

Јавни позив за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

 

Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу, данас 15. јула 2020. године, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант).

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 15. јула 2020. године до 13. августа 2020. године.

Све додатне информације можете добити на број телефона 021/2960-186, локал 12. Особа за контакт: Браниславка Тривуновић.

Текст Јавног позива за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Тител кроз куповину 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) можете преузети овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, која живе на територији општине Тител, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће

 

Данас, 08. јула 2020. године, Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању на територији општине Тител расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, која живе на територији општине Тител, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће.

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 08. јула 2020. године до 06. августа 2020. године.

Све додатне информације можете добити на број телефона 021/2960-186, локал 12. Особа за контакт: Браниславка Тривуновић.

Текст Јавног позива за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица, која живе на територији општине Тител, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће можете погледати овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.

Go to Top